ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ0613․01․5

ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Image

Ուսանողներն ուսումնասիրում են HTML, CSS, JS, PHP, օբյեկտ կողմնորոշված մոդելի ծրագրավորում, C#,PYTON ծրագրավորման լեզուները։ Շրջանավարտներն իրականացնում են համակարգչային ցանցերի և միջավայրերի ծրագրային մշակման, հեռահար տվյալների հենքերի մշակման և օգտագործման, տեքստային և գրաֆիկական տեղեկատվության նախապատրաստման, պահպանման և հաղորդման աշխատանքներ:

Իմանալ ավելին


0613․02․5

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Ուսանողներն ուսումնասիրում են HTML, CSS, JS, 3D Max, Photoshop, Wix, Adobe Illustrator, գծագրություն,տիպոգրաֆիկա, գունաբանություն: Շրջանավարտները իրականացնում են վեբ կայքերի դիզայնի մշակում, արտացոլում վեբ ինտերֆեյսում կատարում են կոդի մշակման աշխատանքներ։

Իմանալ ավելին
Image

Ծանոթացեք ամբիոնի աշխատակիցներին

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ