ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ0411․01․5

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

Image

Ուսումնառության ավարտից հետո ուսանողները կարող են աշխատել հավապահ՝ առևտևային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում, գլխավոր հաշվապահ՝ փոքր և միջին ձեռնարկություններում, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ՝ կապված կազմակերպության ֆինանսատնտեսական ծավալից։

Իմանալ ավելին


Ծանոթացեք ամբիոնի աշխատակիցներին

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ