ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿԱՄՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ0212.02.5

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Image

Ուսումնառության ավարտից հետո ուսանողները կարող են աշխատել թեթև արդյունաբերության տարբեր կազմակերպաիրավական կազմակերպություններում՝ որպես մոդելյոր նախագծող, տարբեր կազմակերպաիրավակ կարգավիրճակով կազմակերպություններում՝ նորաձևության, դիզայնի կենտրոններում՝ որպես մոդելյոր ձևավորող, մոդայի ուղղություններին համապատասխան կարի արտադրատեսակների փորձնական նմուշների ստեղծող, անհատական պատվերների սրահներում որպես մոդելյոր-հրահանգիչ-նախագծող։ Կարող են ծավալել ձեռնարկատիրական գործունեություն՝ անհատական և ընտանեկան պատվերների, հանդիսությունների սրահների ձևավոևման և հարդարման աշխատանքների գծով աշխատակից։

Իմանալ ավելին


1013.04.4

ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

Ուսումնառության ավարտից հետո ուսանողները կարող են կազմել և ներկայացնել պահանջագիր անհրաժեշտ սննդային ռեսուրսների վերաբերյալ, ինչպես նաև հաշվետվություն ընդունված, օգտագործված և մնացորդային սննդային ռեսուրսների վերաբերյալ, նախապատրաստել և շահագործել խոհարարական՝ մեխանիկական, էլեկտրական, ջերմային մշակման սարքավորումները, պատրաստել և պահպանել սննդային կիսապատրաստվածքները՝ համաձայն սահմանված տեխնոլոգիայի, իրականացնել սննդամթերքիի խոհարարական մշակում, կատարել պատրաստի արտադրանքի ձևավորում և ժամանակին տրամադրել մատուցողին։

Իմանալ ավելին
Image


1012.02.5

ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ ԵՎ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

Image

Ուսումնառության ավարտից հետո ուսանողները կարող են իրականացնել կոսմետիկ ծառայությունների կատարում, դեմքի մերսում, դիմահարդարում, մատնահարդարում, պիդիկյուր, գեղարվեստական կերպարի ստեղծում՝ գրիմ՝արտաքինը տարբեր նյութերով ու միջոցներով ձևավոևելու միջոցով, հոնքերի ձևի շտկում։

Իմանալ ավելին


Ծանոթացեք ամբիոնի աշխատակիցներին

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ