ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ0715.15.5

ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Image

Ուսումնառության ավարտից հետո ուսանողները կարող են իրականացնել շինարարության աշղեկ, ջեռուցման և սառեցման, օդափոխման, օդակարգավորման և սառնարանագետային համակարգերի և դրանց բաղկացուցիչ մասերի տեղադրում, տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների ծավալի հաշվարկում, փորձարկում, վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում։

Իմանալ ավելին


1041.01.5

ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎՈՐՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ

Ուսումնառության ավարտից հետո ուսանողները կարող են աշխատել կառավարիչ՝ տրանսպորտային թոքր կազմակերպություններում, տեխնիկ՝ ավտոտրասպորտային միջոցների կառավարման, կարգավար՝ տրանսպորտային գործունեության, գործակալ՝ տրանսպորտային կազմակերպության, ծառայող՝ գրասենյակային, ուղեբեռի ուղեկցման։

Իմանալ ավելին
Image


0715.03.4

ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Image

Ուսումնառության ավարտից հետո ուսանողները կարող են իրականացնել ձեռքի գազային հրածորանով գազային եռակցում, ձեռքի գազային կտրոցով կտրում։

Իմանալ ավելին


Ծանոթացեք ամբիոնի աշխատակիցներին

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ