ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ0911.01.5

ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ

Image

Ուսումնառության ավարտից հետո ուսանողները կարող են պատրաստել անշարժ, շարժական, բյուգելային, դիմածնոտային և օրթոպեդիկ պրոթեզներ, ինչպես նաև կատարել ատամների ձուլման և զոդման աշխատանքներ։

Իմանալ ավելին


0916.01.5

ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնառության ավարտից հետո ուսանողները իրենց գործունեությունը կարող են ծավալել որպես դեղագործ, դեղատան աշխատող, մանրածախ վաճառքի դեղագործ։

Իմանալ ավելին
Image


Ծանոթացեք ամբիոնի աշխատակիցներին

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ